Saginaw Bay Youth Orchestra: Fall Concert

November 14, 2021 3pm

SBSO: Holiday Pops feat. Saginaw Choral Society, Todd Hall

November 30, 2021 8pm

November 30, 2021 8pm

SBSO: Premiere

January 29, 2022 8pm

January 29, 2022 8pm

Saginaw Bay Youth Orchestra: Winter Concert

February 27, 2022 3pm

February 27, 2022 3pm

SBSO: Amadeus

April 2, 2022 8pm

April 2, 2022 8pm

Saginaw Bay Youth Orchestra: Spring Concert

May 1, 2022 3pm

May 1, 2022 3pm

SBSO: The Enigmatic Shostakovich

May 7, 2022 8pm

May 7, 2022 8pm